PLAVI FORUM

KARAKTERISTIKE DRAGOG KAMENJA

Ići dole

Re: KARAKTERISTIKE DRAGOG KAMENJA

Počalji od Gretta taj Sre Feb 08, 2012 4:10 pm

DIJAMANT

• boja: bezbojna, žuta, smeđa; rijetko zelena, plava i crna
• tvrdoća: 10
• gustoća: 3,50-3,53
• kemijski sastav: C, kristalizirani ugljik
• index loma svjetlosti: 2,417-2,419
• disperzija: 0,044 (0,025)

Ime dijamant potječe od grčke riječi adamas što znači nesalomljiv i pogodan je naziv za taj općenito najtvrđi materijal koji se može naći u prirodi. Tvrdoća dijamanta je 140 puta veća od tvrdoće rubina i safira koji su odmah iza njega. Većinom je bezbojan ili lagano žućkast ali ga se povremeno može naći i u drugim bojama, zelenoj, plavoj, crnoj i rijetkoj crvenoj boji.

Po onome što je do sada utvrđeno, pretpostavlja se da dijamanti nastaju kristalizacijom ugljika pri visokim temperaturama i jakim pritiscima u velikim dubinama zemljine kore. Vulkanska masa tada te kristale potiskuje prema gore na površinu zemljine kore gdje se hlade u kimberlit ili lamporit cijevima, a tamo se i dan danas nalazi većina dijamanata.

Unatoč tome što je najtvrđi mineral u prirodi dijamant je dosta krhak i treba posvetiti veliku pažnju od slučajnih udaraca kod njegovog ugrađivanja. Neosjetljiv je na kemijske reakcije, ali vrlo visoke temperature mogu oštetiti površinu brušenog dijamanta.

Zbog dobrih optičkih efekata, najveće tvrdoće, te svoje rijetkosti, smatra se kraljem dragog kamenja koji se upotrebljava kao ukras još od davnina.

Izgled nebtusenog dijamanta kakav se nalazi u prirodi

Vrijednost dijamanta i faktori: boja, čistoća, brušenje i težina
Vrijednost dijamanta određuje se klasifikacijom četiriju glavnih faktora: boja, čistoća, brušenje i težina (popularno 4C - colour, clarity, cut, carat), gdje brušenje predstavlja njegovu proporciju i simetriju te kvalitetu završne obrade.

Još dva manje važna faktora utječu na vrijednost dijamanta, a to su oblik kamena i stil brušenja, što se često pogrešno miješa sa prije spomenutim pojmom kvalitete brušenja, te eventualni naknadni tretmani na dragom kamenu.

PRVI FAKTOR - BOJA DIJAMANTA
Boja je najvažnija karakteristika dragog kamena i jedan je od ključnih faktora u određivanju vrijednosti dijamanata. Kod same klasifikacije dijamanta termin boje i njena gradacija ne odnosi se na sve boje, nego samo na takozvanu "žutu seriju" tj. bezbojne i žućkaste dijamante kakvi se u prirodi najčešće nalaze. Dijamanti ostalih boja, gdje intenzivne fancy boje predstavljaju prednost, su jako rijetki i nemaju svoju određenu gradaciju nego je vrijednost boje individualna.

U općenitoj upotrebi se nalazi vrlo precizna ljestvica i definirana je kao GIA (Gemological Institute of America) standard. Sastavljena je po abecednom redu, počevši od slova D pa sve do Z, gdje slovo D označava bezbojni i najkvalitetniji dijamant, a Z najžućkastiji dijamant.

Procjena boje dijamanta

Uz čistoću dijamanta i i boja dijamanta se procjenjuje samo metodom ljudske percepcije, za razliku od težine i brušenja koji su matematički definirani faktori. Takve poslove obavljaju vrhunski i izučeni profesionalci na tom području koji uz pomoć kompleta već kalibriranih kamena (master stones) uspoređuju boju dijamanta koji je trenutno u procesu procjene.

Ostali standardi za klasifikaciju boje dijamanta

Osim GIA sustava na temelju boja, postoje i drugi klasifikacijski sustavi kao što su IDC (International Diamon Council) ili CIBJO (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie et Orfèvrerie) također poznato kao Međunarodno društvo za prodaju nakita. Postoji i stara Skandinavska vrsta klasifikacije koja se više ne bi trebala upotrebljavati a ovdje je navedena samo kao usporedba.


DRUGI FAKTOR - ČISTOĆA DIJAMANTA
Skoro svi dijamanti u sebi sadrže male tragove nekristaliziranog ugljika, nekih drugih kristala ili pukotina. Čistoća (clarity) dijamanta ocjenjuje se analizom tih unutarnjih defekata tvz. inkluzija (inclusions) u kamenu i njegovih površinskih oštećenja (blemishes). To dvoje zajedno predstavlja karekteristiku čistoće, koja ujedno služi i za identifikaciju dijamanta budući da dva kamena ne mogu imati iste inkluzije na istome mjestu te tako čine svaki dijamant posebnim.

Glavni standardi u procjeni čistoće su razvijeni od GIA (Gemological Institute of America) i CIBJO (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie et Orfèvrerie) instituta. Ocjene čistoće i njihova objašnjenja nalaze se u tabeli ispod.


TRECI FAKTOR - BRUŠENJE DIJAMANTA
Kvaliteta brušenja dijamanta od velike je važnosti jer ima najveći utjecaj na sjaj, živost i blistanje kamena (briljantnost). To je jedan od faktora za klasifikaciju dijamanta na koji čovjek može utjecati, za razliku od boje ili čistoće koji su diktirani prirodom.

Faktor brušenja (cut) poznat unutar "4C" standarda ne odnosi se na sami oblik kamena ili na stil brušenja već na kvalitetu brušenja: razmještaj, kutove i proporcije faseta; te na završnu obradu.

Odrazi kvalitete različitih brušenja dijamanta
Kada je dijamant idealno brušen, zrake svjetla koje dopiru u njega odbijaju se od faseta vraćajući se natrag kroz vrh blistajući vrhunskim sjajem, tvz. vatrom. Ako pak dijamant nije idealno brušen, svjetlo će "procuriti" negdje sa strane kamena. Preplitko ili preduboko brušeni dijamant propustiti će svjetlost kroz dno ili sa strane, pa se kamen može učiniti manje sjajnim, crnim u centru ili po obrubu, te drugim vizualno lošim efektima.

Oblik i stil brušenja

Stilovi brušenja kod dijamanata limitiraju se na tri osnovne vrste: briljantno brušenje, stepenasto brušenje i miješano brušenje prve dvije vrste. Sve tri spadaju u grupu fasetirano brušenog dragog kamenja (vidi: brušenje i oblici dragog kamena).

Stepenasto brušenje se sastoji od faseta kvadratnog oblika, smještenih paralelno na obrub kamena (girdle). Ako je takvo stepenasto brušenje upotrijebljeno na kamenu kvadratnog oblika sa odrezanim rubovima, naziva se smaragdno brušenje (emerald cut); a jedan od razloga tog naziva je što se smaragdi često bruse na taj način. Takvo brušenje bolje štiti rubove kamena, te osigurava mjesto gdje se dragi kamen može učvrstiti sa krapama. Smaragdno brušenje je zapravo stepenasto brušenje osmerokutnog kamena koji tako automatski ima više faseta nego baget. Smaragdno se brusi uglavnom kvadratno i pravokutno drago kamenje, ali moguće je tako brusiti i kamenje trokutastog oblika.

Briljantno brušenje ima fasete u obliku trokuta ili romba koje su raspoređene po površini kamena. Postoje još 4 modifikacije briljantnog brušenja, a to su: obično ili osmerokutno brušenje (single or eight cut), brušenje u obliku ruže (rose cut), staro brušenje (old mine cut) i staro europsko brušenje (old European cut). Trgovina dijamantima sada se uglavnom bazira na dva standardna načina brušenja: manje na običnom osmerokutnom brušenju koje ima 17 ili 18 faseta i upotrebljava se na jako sitnim dijamantima, te na punom briljantnom brušenju (brilliant full cut) dijamanata sa 58 faseta. Tako brušeni dijamanti sa 58 faseta tradicionalno se nazivaju briljantima.
Miješano brušenje sastoji se od stepenastog i briljantnog brušenja u jednom kamenu. Na primjer, gornji dio kamena može biti stepenasto, a donji dio briljantno brušen. Takva vrsta brušenja više se upotrebljava na obojenom transparentnom kamenju nego na dijamantima.

Nazivi u trgovini dijamantima

Ponekad se u trgovini dijamantima upotrebljavaju izrazi kao baget, radiant, princez i slično, što skraćeno opisuje neke oblike i stilove brušenja. Ovdje su navedeni neki od tih izraza i objašnjenja za iste:

Briljant (briliant)
Okrugli briljantno brušeni dijamant, najčešći oblik i stil brušenja kod dijamanata sa 57 ili 58 faseta.

Baget (baguette)
Stepenasto brušeni dijamant pravokutnog oblika. Ako su dvije strane bageta uže, to je trapezoidni ili suženi baget (tapered baguette).

Princez (princess)
Briljantno brušeni dijamant kvadratnog oblika (u nekim slučajevima jastučastog oblika). Može imati od 57 do 70 faseta i promjenljive proporcije.

Radiant
Briljantno brušeni dijamant kvadratnog ili pravokutnog oblika sa odrezanim rubovima kao kod smaragdnog brušenja. Ta vrste brušenja prvi puta se pojavila 1976. god. u Hong Kongu.

Triljant (trilliant)
Taj naziv je upotrebljavala Royal Asscher Diamond Company of Amsterdam za dijamante trokutastog oblika briljantnog stila brušenja sa zaobljenim stranicama i visokom krunom. Danas se taj naziv upotrebljava za sve briljantno brušene dijamante trokutastog oblika.

Triele (trielle)
Patentirano ime za triele bilo je trilion (trillion). Konstruiran je 1950. god. a patentiran 1978. god. Taj termin se koristi, kao i triljant, za sve trokutaste briljantno brušene dijamante.

Kvadriljon (quadrillion)
Kvadratni dijamant sa 49 briljantno brušenih faseta. Dizajniran je da daje maksimalnu briljantnost i sjaj kamenu, te smanji nepoželjno propuštanje svjetlosti kod kvadratnih dijamanata.
Konstantno se uvode i nove modifikacije briljantno brušenog dijamanata. Jedno od tih novih brušenja su i Gabrielle®️ sa 105 faseta, Zoë®️ Diamond sa 100 faseta, zatim tradicionalni baget ali briljantnog brušenja, prozvan i patentiran kao Bagillion™️.

Oblici brušenja dijamanata
Stilovi brušenja mogu biti upotrijebljeni na različitim oblicima dijamanta. Kao i kod drugog dragog kamenja to mogu biti osnovni oblici: okrugli, ovalni, kvadratni, pravokutni, trokutasti, kruškoliki, srcoliki, markiz (marquise); kao i neki drugi neuobičajeni oblici, ponekad nazivani kao oblici fantazija (fantasy cuts), raznih oblika voća, životinja, zvijezda, brodova itd.


CETVRTI FAKTOR - TEŽINA DIJAMANTA

Težina (carat) je najočitiji faktor u određivanju vrijednosti dijamanta, ali je isto tako važno uzeti u obzir da dva kamena iste težine mogu imati različite vrijednosti ovisno o kvaliteti ostalih faktora kao što su boja, čistoća i kvaliteta brušenja.

Jedinica za težinu dijamanta je karat (ct), te se još standardno dijeli na 100 dijelova, tako da je najmanja jedinica 0,01 karat. U zadnje vrijeme pojavljuju se i sitnije podjele, pa tako i težine od 0,005 karata, ali samo kod onih najmanjih dijamanata.

U usporedbi s gramima, jedan karat teži 200 miligrama tj. 0,2 grama.

Težine manjih dijamanta rjeđe se izražavaju i u point-ima gdje je 0,01 karat zapravo 1 point.

Težina ili veličina?

U trgovini nakitom, termin "veličina" ponekad služi kao sinonim za "težinu". Razlog tome je što su mali okrugli dijamanti istih težina uglavnom i istih veličina. Međutim, što je dijamant teži, njegova veličina postaje manje predvidiva. To znači da kamen od recimo 1,6 ct može izgledati veći od kamena koji je težak 1,7 ct, naročito ako je lakši plitko, a teži duboko brušen (vidi: brušenje dijamanta).

U tabeli ispod ispisane su težine u karatima i očekivani promjeri okruglih briljantno brušenih dijamanata sa idealnim proporcijama.

Very Happy

_________________
DUM SPIRO SPERO
avatar
Gretta

Vaga Broj poruka : 10681
Points : 16033
Reputation : 131
Datum upisa : 14.12.2010
Godina : 99
Lokacija : Pala s Marsa

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

KARAKTERISTIKE DRAGOG KAMENJA

Počalji od Gretta taj Sub Dec 03, 2011 8:44 pm

OPAL


Posebna karakteristika opala je njegov voštani izgled površine i njegove razne boje koje mogu biti promenjive, sto zavisi od uga posmatranja. Opal u sebi sadrži do 30% vode. Tokom vremena postoji mogućnost da kamen izgubi tecnost, pukne i izgubi opalne vizualne osobine površine. Zbog toga se ne preporuča njegovo izlaganje toplini. Opal je takođe neotporan na kiseline i razne hemikalije pa treba izbegavati kontakt sa sapunom i parfemima.


Ruda opala

"Crni opal" nije samo dragi kamen, on je nacionalni ponos Australije. Jedinstvenost crnog opala je njegova sposobnost da prelama belu svetlost i stvori bilo koju boju spektra za razliku od drugog dragog kamenja koje pokazuje samo svoju dominantnu boju. Ne postoje dva opala koja pokazuju istu igru svetlosti. Crni opali iz Lightning Ridge-a u severozapadnom delu Australije su najređi oblik opala. Izraz “crni opal” se odnosi se na stenu (podlogu) koja nosi opal i koja pojačava boje u njemu. Polirani crni opal pokazuje mnoge uzorke boja koje su klasifikovane kao harlequin, flagstone, ribbon, straw, kinesko pismo i mnoge druge uzorke. Najređa i najskuplja kombinacija je crveno na crnom.Beli opal je sasvim bele boje i ne pokazuje igru boja.


Beli opal


Takodje postoji Vatreni opal, skoro providan kamen najcesce narandzaste, redje zute ili crvenksaste boje koji pokazuje igru boja.


Razne vrste vaternog opala


Mlecni opal je belicaste boje i pokazuje zivu igru boja kod najbljeg kvaliteta.


Mlecni opal


"Girasol" je skoro sasvim providan opal, belicasto-plavicaste boje. Laici ga lako mesaju sa "Mesecevim kamenom."


Girasol opal


Mnoge imitacije opala postoje danas za koje se koriste metalni listici koji prelamaju razne boje. Oni se stave u providnu plasticnu masu, sve se ispolira i prodaje kao opal.


Imitacije opala


Danas se takodje proizvodi i sinteticki opal, koga je samo pod mikroskopom moguce razlikovati od pravog opala:


Sinteticki opal

Very Happy

_________________
DUM SPIRO SPERO
avatar
Gretta

Vaga Broj poruka : 10681
Points : 16033
Reputation : 131
Datum upisa : 14.12.2010
Godina : 99
Lokacija : Pala s Marsa

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu